Thứ năm, 29/2/2024
Đại học Hùng Vương

Du lịch

Mã ngành Điểm chuẩn Tổ hợp môn Ghi chú
7810101 14 C00, C20, D01, D15

Mã ngành
7810101
Điểm chuẩn
14
Tổ hợp môn
C00, C20, D01, D15