Thứ năm, 30/3/2023
Đại học Hùng Vương

Du lịch

Mã ngành Điểm chuẩn Tổ hợp môn Ghi chú
7810101 17 C00, C20, D01, D15

Mã ngành
7810101
Điểm chuẩn
17
Tổ hợp môn
C00, C20, D01, D15