Thứ hai, 25/9/2023
Đại học Hùng Vương

Du lịch

Mã ngành Điểm chuẩn Tổ hợp môn Ghi chú
7810101 15 C00, C20, D01, D15

Mã ngành
7810101
Điểm chuẩn
15
Tổ hợp môn
C00, C20, D01, D15