Thứ hai, 20/5/2024
Đại học Công nghiệp Hà Nội

Du lịch

Mã ngành Điểm chuẩn Tổ hợp môn Ghi chú
7810101 24.2 C00, D01, D14

Mã ngành
7810101
Điểm chuẩn
24.2
Tổ hợp môn
C00, D01, D14