Thứ hai, 27/6/2022
Đại học Công nghiệp Hà Nội

Du lịch

Mã ngành Điểm chuẩn Tổ hợp môn Ghi chú
7810101 24.75 C00, D01, D14

Ngữ văn >=6.75 NV<=1

Mã ngành
7810101
Điểm chuẩn
24.75
Tổ hợp môn
C00, D01, D14
Ghi chú
Ngữ văn >=6.75 NV<=1