Thứ bảy, 10/6/2023
Đại học Sư phạm Kỹ thuật Vĩnh Long

Du lịch

Mã ngành Điểm chuẩn Tổ hợp môn Ghi chú
7810101 15 C00, C19, D01

Mã ngành
7810101
Điểm chuẩn
15
Tổ hợp môn
C00, C19, D01