Thứ năm, 25/7/2024
Đại học Sư phạm Kỹ thuật Vĩnh Long

Du lịch

Mã ngành Điểm chuẩn Tổ hợp môn Ghi chú
7810101 15 A01

Mã ngành
7810101
Điểm chuẩn
15
Tổ hợp môn
A01