Thứ năm, 30/3/2023
Đại học Văn Hiến

Du lịch

Mã ngành Điểm chuẩn Tổ hợp môn Ghi chú
7810101 21 A00, C00, C04, D01

Mã ngành
7810101
Điểm chuẩn
21
Tổ hợp môn
A00, C00, C04, D01