Thứ năm, 25/7/2024
Đại học Văn Hiến

Du lịch

Mã ngành Điểm chuẩn Tổ hợp môn Ghi chú
7810101 17 A00, C00, C04, D01

Mã ngành
7810101
Điểm chuẩn
17
Tổ hợp môn
A00, C00, C04, D01