Chủ nhật, 3/7/2022
Đại học Văn Hiến

Du lịch

Mã ngành Điểm chuẩn Tổ hợp môn Ghi chú
7810101 18 A01, C04, D01

Mã ngành
7810101
Điểm chuẩn
18
Tổ hợp môn
A01, C04, D01