Chủ nhật, 3/7/2022
Đại học Vinh

Du lịch

Mã ngành Điểm chuẩn Tổ hợp môn Ghi chú
7810101 16 A00, A01, C00, D01

Mã ngành
7810101
Điểm chuẩn
16
Tổ hợp môn
A00, A01, C00, D01