Thứ sáu, 22/9/2023
Đại học Vinh

Du lịch

Mã ngành Điểm chuẩn Tổ hợp môn Ghi chú
7810101 15 A00, A01, C00, D01

Mã ngành
7810101
Điểm chuẩn
15
Tổ hợp môn
A00, A01, C00, D01