Thứ năm, 1/6/2023
Đại học Hoa Lư

Du lịch

Mã ngành Điểm chuẩn Tổ hợp môn Ghi chú
7810101 15 C00, D14, D15, D66

Mã ngành
7810101
Điểm chuẩn
15
Tổ hợp môn
C00, D14, D15, D66