Thứ sáu, 8/12/2023
Đại học Hoa Lư

Du lịch

Mã ngành Điểm chuẩn Tổ hợp môn Ghi chú
7810101 15 C00

Mã ngành
7810101
Điểm chuẩn
15
Tổ hợp môn
C00