Thứ năm, 25/7/2024
Đại học Việt Bắc

Du lịch

Mã ngành Điểm chuẩn Tổ hợp môn Ghi chú
7810101 15 A01, D01, D10, D14

Mã ngành
7810101
Điểm chuẩn
15
Tổ hợp môn
A01, D01, D10, D14