Thứ bảy, 20/4/2024
Đại học Khoa Học - Đại học Thái Nguyên

Du lịch

Mã ngành Điểm chuẩn Tổ hợp môn Ghi chú
7810101 15 C00, C04, C20, D01

Mã ngành
7810101
Điểm chuẩn
15
Tổ hợp môn
C00, C04, C20, D01