Thứ ba, 18/6/2024
Đại học Thủy Lợi ( Cơ sở 1 )

Kỹ thuật Ô tô (Chuyên ngành: Kỹ thuật ô tô; Công nghệ ô tô định hướng việc làm tại Nhật Bản)

Mã ngành Điểm chuẩn Tổ hợp môn Ghi chú
TLA123 24.3 A00, A01, D01, D07

Mã ngành
TLA123
Điểm chuẩn
24.3
Tổ hợp môn
A00, A01, D01, D07