Thứ sáu, 24/3/2023
Đại học Thủy Lợi ( Cơ sở 1 )

Kỹ thuật Ô tô (Chuyên ngành: Kỹ thuật ô tô; Công nghệ ô tô định hướng việc làm tại Nhật Bản)

Mã ngành Điểm chuẩn Tổ hợp môn Ghi chú
TLA123 24.55 A00, A01, D01, D07

Toán >= 8.0, TTNV =<3

Mã ngành
TLA123
Điểm chuẩn
24.55
Tổ hợp môn
A00, A01, D01, D07
Ghi chú
Toán >= 8.0, TTNV =<3