Thứ ba, 28/9/2021
Đại học Tân Trào

Công tác xã hội

Mã ngành Điểm chuẩn Tổ hợp môn Ghi chú
7760101 15 C00, C19, D01

Mã ngành
7760101
Điểm chuẩn
15
Tổ hợp môn
C00, C19, D01