Thứ năm, 23/3/2023
Đại học Hùng Vương

Công tác xã hội

Mã ngành Điểm chuẩn Tổ hợp môn Ghi chú
7760101 17 C00, C20, D01, D15

Mã ngành
7760101
Điểm chuẩn
17
Tổ hợp môn
C00, C20, D01, D15