Thứ bảy, 25/6/2022
Đại học Y Tế Công Cộng

Công tác xã hội

Mã ngành Điểm chuẩn Tổ hợp môn Ghi chú
7760101 15 B00, C00, D01, D66

Mã ngành
7760101
Điểm chuẩn
15
Tổ hợp môn
B00, C00, D01, D66