Thứ sáu, 12/4/2024
Đại học Y tế Công cộng

Công tác xã hội

Mã ngành Điểm chuẩn Tổ hợp môn Ghi chú
7760101 19 B00, C00, D01, D66

Mã ngành
7760101
Điểm chuẩn
19
Tổ hợp môn
B00, C00, D01, D66