Thứ tư, 7/6/2023
Đại học Y tế Công cộng

Công tác xã hội

Mã ngành Điểm chuẩn Tổ hợp môn Ghi chú
7760101 15.15 B00, C00, D01, D66

Mã ngành
7760101
Điểm chuẩn
15.15
Tổ hợp môn
B00, C00, D01, D66