Thứ bảy, 25/6/2022
Đại học Thủ Đô Hà Nội

Công tác xã hội

Mã ngành Điểm chuẩn Tổ hợp môn Ghi chú
7760101 25.75 C00, D01, D14, D78

TTNV <=1

Mã ngành
7760101
Điểm chuẩn
25.75
Tổ hợp môn
C00, D01, D14, D78
Ghi chú
TTNV <=1