Thứ bảy, 25/5/2024
Đại học Thủ Đô Hà Nội

Công tác xã hội

Mã ngành Điểm chuẩn Tổ hợp môn Ghi chú
7760101 22 C00, D01, D14, D78

Mã ngành
7760101
Điểm chuẩn
22
Tổ hợp môn
C00, D01, D14, D78