Thứ tư, 7/6/2023
Đại học Thủ Đô Hà Nội

Công tác xã hội

Mã ngành Điểm chuẩn Tổ hợp môn Ghi chú
7760101 29.88 C00, D01, D66, D78

Mã ngành
7760101
Điểm chuẩn
29.88
Tổ hợp môn
C00, D01, D66, D78