Thứ năm, 16/9/2021
Đại học Thủ Đô Hà Nội

Công tác xã hội

Mã ngành Điểm chuẩn Tổ hợp môn Ghi chú
7760101 22.25 C00, D01, D66, D78

TTNV ≤5

Mã ngành
7760101
Điểm chuẩn
22.25
Tổ hợp môn
C00, D01, D66, D78
Ghi chú
TTNV ≤5