Thứ sáu, 12/4/2024
Đại học Hòa Bình

Công tác xã hội

Mã ngành Điểm chuẩn Tổ hợp môn Ghi chú
7760101 15.5 C00, D01, D78, D96

Mã ngành
7760101
Điểm chuẩn
15.5
Tổ hợp môn
C00, D01, D78, D96