Thứ năm, 30/6/2022
Đại học Lao động - Xã hội (Cơ sở Hà Nội)

Công tác xã hội

Mã ngành Điểm chuẩn Tổ hợp môn Ghi chú
7760101 15.5 A00, A01, C00, D01

Mã ngành
7760101
Điểm chuẩn
15.5
Tổ hợp môn
A00, A01, C00, D01