Thứ sáu, 19/7/2024
Đại học Sư phạm Kỹ thuật Vĩnh Long

Công tác xã hội

Mã ngành Điểm chuẩn Tổ hợp môn Ghi chú
7760101 15 A01

Mã ngành
7760101
Điểm chuẩn
15
Tổ hợp môn
A01