Chủ nhật, 2/4/2023
Đại học Sư phạm Kỹ thuật Vĩnh Long

Công tác xã hội

Mã ngành Điểm chuẩn Tổ hợp môn Ghi chú
7760101 17.25 A01, C00, C19, D01

Mã ngành
7760101
Điểm chuẩn
17.25
Tổ hợp môn
A01, C00, C19, D01