Chủ nhật, 14/4/2024
Đại học Trà Vinh

Công tác xã hội

Mã ngành Điểm chuẩn Tổ hợp môn Ghi chú
7760101 14 D66, D78

Mã ngành
7760101
Điểm chuẩn
14
Tổ hợp môn
D66, D78