Thứ hai, 20/3/2023
Đại học Trà Vinh

Công tác xã hội

Mã ngành Điểm chuẩn Tổ hợp môn Ghi chú
7760101 15 C00, C04, D66, D78

Mã ngành
7760101
Điểm chuẩn
15
Tổ hợp môn
C00, C04, D66, D78