Thứ bảy, 25/3/2023
Đại học Sư Phạm - Đại học Đà Nẵng

Công tác xã hội

Mã ngành Điểm chuẩn Tổ hợp môn Ghi chú
7760101 20.75 C00, D01

Mã ngành
7760101
Điểm chuẩn
20.75
Tổ hợp môn
C00, D01