Thứ ba, 5/7/2022
Đại học Sư Phạm - Đại học Đà Nẵng

Công tác xã hội

Mã ngành Điểm chuẩn Tổ hợp môn Ghi chú
7760101 15.25 C00, D01

VA >=4.25;TTNV<=1

Mã ngành
7760101
Điểm chuẩn
15.25
Tổ hợp môn
C00, D01
Ghi chú
VA >=4.25;TTNV<=1