Thứ hai, 27/6/2022
Đại học Lao động - Xã hội (Cơ sở phía Nam)

Công tác xã hội

Mã ngành Điểm chuẩn Tổ hợp môn Ghi chú
7760101 19.5 A00, A01, C00, D01

Mã ngành
7760101
Điểm chuẩn
19.5
Tổ hợp môn
A00, A01, C00, D01