Thứ năm, 23/3/2023
Đại học Lao động - Xã hội (Cơ sở phía Nam)

Công tác xã hội

Mã ngành Điểm chuẩn Tổ hợp môn Ghi chú
7760101 21 A00, A01, C00, D01

Mã ngành
7760101
Điểm chuẩn
21
Tổ hợp môn
A00, A01, C00, D01