Thứ sáu, 19/7/2024
Đại học Vinh

Công tác xã hội

Mã ngành Điểm chuẩn Tổ hợp môn Ghi chú
7760101 18 A00, A01, C00, D01

Mã ngành
7760101
Điểm chuẩn
18
Tổ hợp môn
A00, A01, C00, D01