Chủ nhật, 3/7/2022
Đại học Hồng Đức

Xã hội học

Mã ngành Điểm chuẩn Tổ hợp môn Ghi chú
7310301 C00, C14, C19, D01

Xét theo học bạ có điểm môn học thuộc tổ hợp môn xét tuyển không nhỏ hơn 6,0 (theo thang điểm 10)

Mã ngành
7310301
Điểm chuẩn
Tổ hợp môn
C00, C14, C19, D01
Ghi chú
Xét theo học bạ có điểm môn học thuộc tổ hợp môn xét tuyển không nhỏ hơn 6,0 (theo thang điểm 10)