Thứ năm, 25/7/2024
Đại học Hồng Đức

Xã hội học

Mã ngành Điểm chuẩn Tổ hợp môn Ghi chú
7310301 15 C00, C14, C19, D01

Mã ngành
7310301
Điểm chuẩn
15
Tổ hợp môn
C00, C14, C19, D01