Thứ bảy, 2/7/2022
Đại học Văn Hiến

Xã hội học

Mã ngành Điểm chuẩn Tổ hợp môn Ghi chú
7310301 16 A00, C00, C04, D01

Mã ngành
7310301
Điểm chuẩn
16
Tổ hợp môn
A00, C00, C04, D01