Thứ bảy, 22/6/2024
Đại học Văn Hiến

Xã hội học

Mã ngành Điểm chuẩn Tổ hợp môn Ghi chú
7310301 16.5 A00, C00, C04, D01

Mã ngành
7310301
Điểm chuẩn
16.5
Tổ hợp môn
A00, C00, C04, D01