Thứ ba, 25/6/2024
Đại học Quy Nhơn

Ngành Luật

Mã ngành Điểm chuẩn Tổ hợp môn Ghi chú
7380101 17.75 A00, C00, C19, D01

Mã ngành
7380101
Điểm chuẩn
17.75
Tổ hợp môn
A00, C00, C19, D01