Thứ sáu, 19/7/2024
Đại học Bà Rịa Vũng Tàu

Ngành Luật

Mã ngành Điểm chuẩn Tổ hợp môn Ghi chú
7380101 15 A00

Mã ngành
7380101
Điểm chuẩn
15
Tổ hợp môn
A00