Thứ bảy, 20/4/2024
Đại học Văn hóa Hà Nội

Ngành Luật

Mã ngành Điểm chuẩn Tổ hợp môn Ghi chú
7380101 25.17 C00

Mã ngành
7380101
Điểm chuẩn
25.17
Tổ hợp môn
C00