Thứ ba, 21/3/2023
Đại học Văn hóa Hà Nội

Ngành Luật

Mã ngành Điểm chuẩn Tổ hợp môn Ghi chú
7380101 26.5 A14, A16, D01, D78, D96

Mã ngành
7380101
Điểm chuẩn
26.5
Tổ hợp môn
A14, A16, D01, D78, D96