Thứ ba, 30/5/2023
Khoa Luật - Đại học Quốc gia Hà Nội

Ngành Luật

Mã ngành Điểm chuẩn Tổ hợp môn Ghi chú
7380101 22.62 D82

Mã ngành
7380101
Điểm chuẩn
22.62
Tổ hợp môn
D82