Thứ bảy, 25/9/2021
Khoa Luật - Đại học Quốc gia Hà Nội

Ngành Luật

Mã ngành Điểm chuẩn Tổ hợp môn Ghi chú
7380101 25.15 A00

Mã ngành
7380101
Điểm chuẩn
25.15
Tổ hợp môn
A00