Thứ năm, 7/7/2022
Khoa Luật - Đại học Quốc gia Hà Nội

Ngành Luật

Mã ngành Điểm chuẩn Tổ hợp môn Ghi chú
7380101 27.75 C00

Mã ngành
7380101
Điểm chuẩn
27.75
Tổ hợp môn
C00