Thứ bảy, 25/5/2024
Khoa Luật - Đại học Quốc gia Hà Nội

Ngành Luật

Mã ngành Điểm chuẩn Tổ hợp môn Ghi chú
7380101 27.5 C00

Mã ngành
7380101
Điểm chuẩn
27.5
Tổ hợp môn
C00