Thứ sáu, 12/4/2024
Đại học Luật Hà Nội

Ngành Luật

Mã ngành Điểm chuẩn Tổ hợp môn Ghi chú
7380101 25.75 D01, D02, D03, D05, D06

Mã ngành
7380101
Điểm chuẩn
25.75
Tổ hợp môn
D01, D02, D03, D05, D06