Thứ tư, 22/9/2021
Đại học Luật Hà Nội

Ngành Luật

Mã ngành Điểm chuẩn Tổ hợp môn Ghi chú
7380101 25.75 A01

Mã ngành
7380101
Điểm chuẩn
25.75
Tổ hợp môn
A01