Thứ sáu, 21/1/2022
Đại học Luật Hà Nội

Ngành Luật

Mã ngành Điểm chuẩn Tổ hợp môn Ghi chú
7380101 28 C00

Mã ngành
7380101
Điểm chuẩn
28
Tổ hợp môn
C00