Thứ ba, 6/12/2022
Đại học Luật Hà Nội

Ngành Luật

Mã ngành Điểm chuẩn Tổ hợp môn Ghi chú
7380101 28.75 C00

Mã ngành
7380101
Điểm chuẩn
28.75
Tổ hợp môn
C00