Thứ tư, 6/7/2022
Đại học Kinh tế quốc dân

Ngành Luật

Mã ngành Điểm chuẩn Tổ hợp môn Ghi chú
7380101 27.1 A01, D01, D07

Mã ngành
7380101
Điểm chuẩn
27.1
Tổ hợp môn
A01, D01, D07