Thứ bảy, 25/5/2024
Đại học Kinh tế quốc dân

Ngành Luật

Mã ngành Điểm chuẩn Tổ hợp môn Ghi chú
7380101 26.6 A00, A01, D01, D07

Mã ngành
7380101
Điểm chuẩn
26.6
Tổ hợp môn
A00, A01, D01, D07