Chủ nhật, 21/4/2024
Đại học Thủ Đô Hà Nội

Ngành Luật

Mã ngành Điểm chuẩn Tổ hợp môn Ghi chú
7380101 23.5 C00, D01, D66, D78

Mã ngành
7380101
Điểm chuẩn
23.5
Tổ hợp môn
C00, D01, D66, D78