Thứ ba, 21/9/2021
Đại học Thủ Đô Hà Nội

Ngành Luật

Mã ngành Điểm chuẩn Tổ hợp môn Ghi chú
7380101 29.25 C00, D01, D66, D78

Thang 40

Mã ngành
7380101
Điểm chuẩn
29.25
Tổ hợp môn
C00, D01, D66, D78
Ghi chú
Thang 40