Thứ ba, 21/3/2023
Đại học Thủ Đô Hà Nội

Ngành Luật

Mã ngành Điểm chuẩn Tổ hợp môn Ghi chú
7380101 33.93 C00, D66, D78, D90

Mã ngành
7380101
Điểm chuẩn
33.93
Tổ hợp môn
C00, D66, D78, D90