Chủ nhật, 3/7/2022
Đại học Thủ Đô Hà Nội

Ngành Luật

Mã ngành Điểm chuẩn Tổ hợp môn Ghi chú
7380101 32.83 C00, D01, D66, D78

TTNV <=6

Mã ngành
7380101
Điểm chuẩn
32.83
Tổ hợp môn
C00, D01, D66, D78
Ghi chú
TTNV <=6