Chủ nhật, 2/4/2023
Đại học Nội vụ Hà Nội

Ngành Luật

Mã ngành Điểm chuẩn Tổ hợp môn Ghi chú
7380101 24.25 A00, A01, D01

Mã ngành
7380101
Điểm chuẩn
24.25
Tổ hợp môn
A00, A01, D01