Thứ hai, 25/9/2023
Đại học Nội vụ Hà Nội

Ngành Luật

Mã ngành Điểm chuẩn Tổ hợp môn Ghi chú
7380101 23.65 A00, A01, D01

Mã ngành
7380101
Điểm chuẩn
23.65
Tổ hợp môn
A00, A01, D01