Thứ năm, 25/7/2024
Đại học Sư phạm Kỹ thuật Vĩnh Long

Ngành Luật

Mã ngành Điểm chuẩn Tổ hợp môn Ghi chú
7380101 15 A01

Mã ngành
7380101
Điểm chuẩn
15
Tổ hợp môn
A01