Thứ năm, 23/3/2023
Đại học Hồng Đức

Ngành Luật

Mã ngành Điểm chuẩn Tổ hợp môn Ghi chú
7380101 17.5 A00, C00, C19, D66

Mã ngành
7380101
Điểm chuẩn
17.5
Tổ hợp môn
A00, C00, C19, D66