Thứ ba, 25/6/2024
Đại học Hồng Đức

Ngành Luật

Mã ngành Điểm chuẩn Tổ hợp môn Ghi chú
7380101 16 C00, C19, C20

Mã ngành
7380101
Điểm chuẩn
16
Tổ hợp môn
C00, C19, C20