Thứ ba, 18/6/2024
Đại học Dân Lập Duy Tân

Ngành Luật

Mã ngành Điểm chuẩn Tổ hợp môn Ghi chú
7380101 14 A00, C15

Mã ngành
7380101
Điểm chuẩn
14
Tổ hợp môn
A00, C15