Thứ bảy, 25/6/2022
Đại học Kinh Tế - Đại học Đà Nẵng

Ngành Luật

Mã ngành Điểm chuẩn Tổ hợp môn Ghi chú
7380101 24.75 A00, A01, D01, D96

TTNV >=10

Mã ngành
7380101
Điểm chuẩn
24.75
Tổ hợp môn
A00, A01, D01, D96
Ghi chú
TTNV >=10