Thứ năm, 16/9/2021
Đại học Kinh Tế - Đại học Đà Nẵng

Ngành Luật

Mã ngành Điểm chuẩn Tổ hợp môn Ghi chú
7380101 23 A00, A01, D01, D96

Mã ngành
7380101
Điểm chuẩn
23
Tổ hợp môn
A00, A01, D01, D96