Thứ hai, 20/5/2024
Đại học Kinh tế TP HCM

Ngành Luật

Mã ngành Điểm chuẩn Tổ hợp môn Ghi chú
7380101 25.41 A00, A01, D01, D96

Mã ngành
7380101
Điểm chuẩn
25.41
Tổ hợp môn
A00, A01, D01, D96