Chủ nhật, 3/7/2022
Đại học Văn Lang

Ngành Luật

Mã ngành Điểm chuẩn Tổ hợp môn Ghi chú
7380101 17 A00, A01, C00, D01

Mã ngành
7380101
Điểm chuẩn
17
Tổ hợp môn
A00, A01, C00, D01