Thứ sáu, 19/7/2024
Đại học Vinh

Ngành Luật

Mã ngành Điểm chuẩn Tổ hợp môn Ghi chú
7380101 19 A00, A01, C00, D01

Mã ngành
7380101
Điểm chuẩn
19
Tổ hợp môn
A00, A01, C00, D01