Thứ sáu, 12/7/2024
Đại học Hà Tĩnh

Ngành Luật

Mã ngành Điểm chuẩn Tổ hợp môn Ghi chú
7380101 16 A00

Mã ngành
7380101
Điểm chuẩn
16
Tổ hợp môn
A00