Thứ năm, 23/5/2024
Đại học Thái Bình

Ngành Luật

Mã ngành Điểm chuẩn Tổ hợp môn Ghi chú
7380101 18.3 A00, C03, C14, D01

Mã ngành
7380101
Điểm chuẩn
18.3
Tổ hợp môn
A00, C03, C14, D01