Thứ năm, 7/7/2022
Đại học Nam Cần Thơ

Ngành Luật

Mã ngành Điểm chuẩn Tổ hợp môn Ghi chú
7380101 21 C00, D01, D14, D15

Mã ngành
7380101
Điểm chuẩn
21
Tổ hợp môn
C00, D01, D14, D15