Chủ nhật, 26/3/2023
Đại học Nam Cần Thơ

Ngành Luật

Mã ngành Điểm chuẩn Tổ hợp môn Ghi chú
7380101 23 C00, D01, D14, D15

Mã ngành
7380101
Điểm chuẩn
23
Tổ hợp môn
C00, D01, D14, D15