Thứ bảy, 22/6/2024
Đại học Khoa Học - Đại học Thái Nguyên

Ngành Luật

Mã ngành Điểm chuẩn Tổ hợp môn Ghi chú
7380101 15 C00, C14, C20, D01

Mã ngành
7380101
Điểm chuẩn
15
Tổ hợp môn
C00, C14, C20, D01