Thứ tư, 22/9/2021
Đại học Khoa Học - Đại học Thái Nguyên

Ngành Luật

Mã ngành Điểm chuẩn Tổ hợp môn Ghi chú
7380101 14 A01, C00, D01, D07

Mã ngành
7380101
Điểm chuẩn
14
Tổ hợp môn
A01, C00, D01, D07