Thứ bảy, 25/9/2021
Đại học Luật - Đại học Huế

Ngành Luật

Mã ngành Điểm chuẩn Tổ hợp môn Ghi chú
7380101 18.5 A00, C00, C20, D66

Mã ngành
7380101
Điểm chuẩn
18.5
Tổ hợp môn
A00, C00, C20, D66