Thứ bảy, 22/6/2024
Đại học Luật - Đại học Huế

Ngành Luật

Mã ngành Điểm chuẩn Tổ hợp môn Ghi chú
7380101 19 A00, C00, C20, D66

Mã ngành
7380101
Điểm chuẩn
19
Tổ hợp môn
A00, C00, C20, D66