Thứ năm, 25/7/2024
Đại học Sư phạm Kỹ thuật TP HCM

Kinh doanh Quốc tế (hệ Đại trà)

Mã ngành Điểm chuẩn Tổ hợp môn Ghi chú
7340120D 27.25 A00, A01, D01, D90

Mã ngành
7340120D
Điểm chuẩn
27.25
Tổ hợp môn
A00, A01, D01, D90