Chủ nhật, 26/9/2021
Đại học Sư phạm Kỹ thuật TP HCM

Kinh doanh Quốc tế (hệ Đại trà)

Mã ngành Điểm chuẩn Tổ hợp môn Ghi chú
7340120D 25 A00, A01, D01, D90

Mã ngành
7340120D
Điểm chuẩn
25
Tổ hợp môn
A00, A01, D01, D90