Thứ sáu, 9/6/2023
Đại học Nông Lâm - Đại học Huế

Công nghệ sau thu hoạch

Mã ngành Điểm chuẩn Tổ hợp môn Ghi chú
7540104 15 A00, B00, B04, D08

Mã ngành
7540104
Điểm chuẩn
15
Tổ hợp môn
A00, B00, B04, D08