Thứ bảy, 25/5/2024
Đại học Nông Lâm - Đại học Huế

Công nghệ sau thu hoạch

Mã ngành Điểm chuẩn Tổ hợp môn Ghi chú
7540104 18.25 A00, B00

Mã ngành
7540104
Điểm chuẩn
18.25
Tổ hợp môn
A00, B00