Chủ nhật, 3/7/2022
Đại học Nông Lâm - Đại học Huế

Công nghệ sau thu hoạch

Mã ngành Điểm chuẩn Tổ hợp môn Ghi chú
7540104 16 A00, A02, B00, C02

Mã ngành
7540104
Điểm chuẩn
16
Tổ hợp môn
A00, A02, B00, C02