Thứ bảy, 20/4/2024
Đại học Quy Nhơn

Nông học

Mã ngành Điểm chuẩn Tổ hợp môn Ghi chú
7620109 15 B00, B03, B04, C08

Mã ngành
7620109
Điểm chuẩn
15
Tổ hợp môn
B00, B03, B04, C08