Thứ sáu, 12/7/2024
Đại học Hồng Đức

Nông học

Mã ngành Điểm chuẩn Tổ hợp môn Ghi chú
7620109 15 A00, B00, B03, C01

Mã ngành
7620109
Điểm chuẩn
15
Tổ hợp môn
A00, B00, B03, C01