Thứ sáu, 22/9/2023
Đại học Tây Bắc

Nông học

Mã ngành Điểm chuẩn Tổ hợp môn Ghi chú
7620109 15 D08

Mã ngành
7620109
Điểm chuẩn
15
Tổ hợp môn
D08