Thứ hai, 20/9/2021
Đại học Tây Bắc

Nông học

Mã ngành Điểm chuẩn Tổ hợp môn Ghi chú
7620109 14 A02, B00, B04, D08

Mã ngành
7620109
Điểm chuẩn
14
Tổ hợp môn
A02, B00, B04, D08