Thứ ba, 21/9/2021
Đại học Đồng Tháp

Nông học

Mã ngành Điểm chuẩn Tổ hợp môn Ghi chú
7620109 15 A00, B00, D07, D08

Mã ngành
7620109
Điểm chuẩn
15
Tổ hợp môn
A00, B00, D07, D08