Thứ bảy, 22/6/2024
Đại học Đồng Tháp

Nông học

Mã ngành Điểm chuẩn Tổ hợp môn Ghi chú
7620109 15 A00

Mã ngành
7620109
Điểm chuẩn
15
Tổ hợp môn
A00