Thứ tư, 6/7/2022
Đại học Vinh

Nông học

Mã ngành Điểm chuẩn Tổ hợp môn Ghi chú
7620109 16 A00, B00, B08, D01

Mã ngành
7620109
Điểm chuẩn
16
Tổ hợp môn
A00, B00, B08, D01