Thứ sáu, 19/7/2024
Đại học Vinh

Nông học

Mã ngành Điểm chuẩn Tổ hợp môn Ghi chú
7620109 17 A00, B00, B08, D01

Mã ngành
7620109
Điểm chuẩn
17
Tổ hợp môn
A00, B00, B08, D01