Chủ nhật, 3/7/2022
Đại học Khoa học Tự nhiên - Đại học Quốc gia TP HCM

Kỹ thuật hạt nhân

Mã ngành Điểm chuẩn Tổ hợp môn Ghi chú
7520402 19 A00, A01, A02, D90

Mã ngành
7520402
Điểm chuẩn
19
Tổ hợp môn
A00, A01, A02, D90