Thứ tư, 4/10/2023
Đại học Khoa học Tự nhiên - Đại học Quốc gia TP HCM

Kỹ thuật hạt nhân

Mã ngành Điểm chuẩn Tổ hợp môn Ghi chú
7520402 17 A00, A01, A02, D90

Mã ngành
7520402
Điểm chuẩn
17
Tổ hợp môn
A00, A01, A02, D90